Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

AktualityV tejto časti budú priebežne zverejnené aktuálne informácie z činnosti VEGA, napr. informácie o výsledkoch vstupného hodnotenia projektov, o novej výzve na podávanie žiadostí, o prípadných zmenách v pláne činnosti VEGA, o zmenách základných dokumentov VEGA, a pod.