Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Aktuálne informáciePoskytnutie finančných prostriedkov na rok 2023

19.04.2023

Predsedníctvo SAV dňa 13. apríla 2023 schválilo rozpis finančných prostriedkov na riešenie projektov VEGA na rok 2023. Výška pridelených finančných prostriedkov na jednotlivé projekty VEGA je zverejnený v položke Financované projekty VEGA zo SAV.

V položke Zásady financovania projektov VEGA na SAV sú zverejnené Záväzné podmienky čerpania poskytnutých prostriedkov na riešenie projektu VEGA v roku 2023.

 

Zásady financovania projektov VEGA na SAV v roku 2023

23.01.2023

V položke Zásady financovania projektov VEGA na SAV sme zverejnili Zásady rozpisu finančných prostriedkov na projekty VEGA na SAV v roku 2023, ktoré schválilo Predsedníctvo SAV 12. januára 2023. Tieto zásady sú podkladom pri výpočte finančného príspevku na riešenie projektu.

 

Výzva na podávanie žiadostí o finančný príspevok na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2024 v SAV

23. 01. 2023

Znenie výzvy je zverejnené v položke menu Výzva na podávanie žiadostí. V položke Pokyny pre vedúcich projektov sú uvedené pokyny na podávanie žiadostí.Termín na podanie žiadosti o finančný príspevok na projekty VEGA prostredníctvom informačného systému  e-VEGA  je od 1. marca do 28. apríla 2023 (do 14,00 h).

 

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023

25.11.2022

V položke Výsledky vstupného hodnotenia projektov sme zverejnili výsledky hodnotenia projektov so začiatkom riešenia v roku 2023.

 

Plán činnosti VEGA na rok 2023

23.11.2022

Dňa 22.novembra 2022 predsedníctvo VEGA schválilo Plán činnosti VEGA na rok 2023, ktorý je zverejnený v položke Plány činnosti.

 

Pokyny k podaniu aktualizácie riešiteľského kolektívu na rok 2023

02.11.2022

V položke Pokyny pre vedúcich projektov sme zverejnili pokyny k podaniu aktualizácie riešiteľkého kolektívu (ARK) projektu na rok 2023. Termín na podanie ARK je najneskôr do 15. decembra 2022, do 14,00 h.

 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V  položke Často kladené otázky sme zverejnili otázky a odpovede týkajúce sa podávania, hodnotenia, riešenia a financovania projektov VEGA na SAV.