Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Aktuálne informácie - NOVÉZáverečné správy projektov končiacich riešenie v roku 2019

03. 12. 2019

Termín na podanie Záverečných správ projektov končiacich riešenie v roku 2019 prostredníctvom informačného systému  e-VEGA  je 17. január 2020 do 14,00 h. V listinnej podobe sa zasiela poštou iba vygenerované potvrdenie o podaní záverečnej správy podpísané štatutárnym zástupcom organizácie a vedúcim projektu najneskôr do 22. 1. 2020  Pokyny k podávaniu Záverečných správ sú zverejnené v položke menu Pokyny pre vedúcich projektov.

 

Finančné správy projektov - vyplnenie údajov o čerpaní príspevku VEGA za rok 2019

03.12.2019

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2020, ako aj končiacich riešenie v roku 2019, sú povinní najneskôr do 17. 1. 2020 do 14.00 hod. vyplniť formulár o čerpaní príspevku VEGA za rok 2019 výhradne elektronicky v informačnom systéme e-VEGA. Pokyny k podávaniu Finančných správ sú zverejnené v položke menu Pokyny pre vedúcich projektov.

 

Zverejnili sme výsledky hodnotenia projektov

21.11.2019

Na webovej stránke VEGA v položke menu Výsledky vstupného hodnotenia projektov VEGA boli zverejnené výsledky vstupného hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020.

 

Aktualizácie riešiteľských kolektívov na rok 2020

21.11.2019

Termín na podanie aktualizácie riešiteľských kolektívov pokračujúcich a nových projektov VEGA prostredníctvom informačného systému  e-VEGA  je 13. december 2019 do 14,00 h. V listinnej podobe je potrebné doručiť podpísané formuláre do 18. decembra 2019.  Pokyny k podávaniu aktualizácie riešiteľských kolektívov v projektoch VEGA na rok 2020 sú uverejnené v položke menu Pokyne pre vedúcich projektov.