Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future


   - Záväzné podmienky čerpania poskytnutých finančných prostriedkov na projekty VEGA v roku 2023
súbor: 20230419_241_subor.pdf | dátum pridania:2022-04-12 | veľkosť: 286 kB  

   - Zásady prideľovania finančných prostriedkov na projekty VEGA v roku 2023
súbor: 20230123_213_subor.pdf | dátum pridania:2021-01-25 | veľkosť: 384 kB  

   - Pravidlá pri overovaní personálnej kapacity a účasti riešiteľov v projekte
súbor: 20211214_180_subor.pdf | dátum pridania:2019-11-14 | veľkosť: 252 kB